Znajdź ośrodek leczący wrodzony obrzęk naczynioruchowy

Znajdź ośrodek leczący Wrodzony Obrzęk Naczynioruchowy

Znajdź ośrodek leczący Wrodzony Obrzęk Naczynioruchowy

Poniżej znajdziesz wykaz ośrodków, które zajmują się diagnostyką i leczeniem HAE.

Poniżej znajdziesz wykaz ośrodków, które zajmują się diagnostyką i leczeniem HAE.

Wybierz województwo, w którym poszukujesz ośrodka

Wybierz województwo, w którym poszukujesz ośrodka

woj. łódzkie / Łódź

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
Klinika Immunologii i Alergii
Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi

ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

tel: 42 675 73 38

Email rejestracji (umawianie wizyt):
rkira@csk.umed.pl

woj. dolnośląskie / Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Oddział Alergologii B

ul. M. Skłodowskiej-Curie 66

50-369 Wrocław

tel: 717 842 521

tel: 717 842 232

Alergologiczna Poradnia Przykliniczna

ul. M. Skłodowskiej-Curie 66

50-369 Wrocław

tel: 717 842 544

tel: 713 270 956

woj. kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 2

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

ul. Ujejskiego 75

85-168 Bydgoszcz

tel: 523 655 416

Alergoderm Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Jacek Gocki

ul. Jagiellońska 111 lok 3

85-027 Bydgoszcz

tel: 603 171 732

woj. lubelskie / Lublin

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Oddział Alergologii i Chorób Płuc

Aleja Kraśnicka 100

20-718 Lublin

tel: 815 374 771

brak ośrodków w woj. lubelskim
woj. łódzkie / Łódź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergologii

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

tel: 42 272 53 80

woj. małopolskie / Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Centrum Alergologii Klinicznej Środowiskowej

Poradnia Alergologiczna

ul. Botaniczna 3

31-503 Kraków

tel: 12 424 89 76

woj. mazowieckie / Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

tel: 261 816 585

brak ośrodków w woj. opolskim
woj. podkarpackie / Rzeszów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 Białystok

tel: 85 831 83 73

tel: 85 831 81 28

tel: 85 831 82 27

Poradnia Alergologiczna

ul. Waszyngtona 15A

15-276 Białystok

tel: 602 406 037

brak ośrodków w woj. podlaskim
woj. pomorskie / Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pneumonologii i Alergologii

ul. Mariana Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

tel: 585 844 300

brak ośrodków w woj. śląskim
woj. świętokrzyskie / Chmielnik

Szpital Powiatowy Oddział Alergologiczny

ul. Kielecka 1-3

26-020 Chmielnik

tel: 41 354 21 36 wew. 104

woj. warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Alergologiczno-Pulmonologiczny

ul. Jagiellońska 78

10-357 Olsztyn

tel: 89 532 29 24

woj. wielkopolskie / Poznań

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

Zespół Poradni Specjalistycznych

ul. Szamarzewskiego 62

60-569 Poznań

tel: 61 665 42 00

tel: 61 665 42 20

tel: 61 665 42 28

woj. zachodniopomorskie / Szczecin

SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

Zakład Alergologii Klinicznej

Al. Powstańców Wlkp. 72

71-899 Szczecin

tel: 91 466 16 46