Znajdź ośrodek leczący wrodzony obrzęk naczynioruchowy

Znajdź ośrodek leczący Wrodzony Obrzęk Naczynioruchowy

Znajdź ośrodek leczący Wrodzony Obrzęk Naczynioruchowy

Poniżej znajdziesz wykaz ośrodków, które zajmują się diagnostyką i leczeniem HAE.

Poniżej znajdziesz wykaz ośrodków, które zajmują się diagnostyką i leczeniem HAE.

Wybierz województwo, w którym poszukujesz ośrodka

Wybierz województwo, w którym poszukujesz ośrodka

woj. łódzkie / Łódź

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
Klinika Immunologii i Alergii
Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi

ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

tel: 42 675 73 38

Email rejestracji (umawianie wizyt):
rkira@csk.umed.pl

woj. dolnośląskie / Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Oddział Alergologii B

ul. M. Skłodowskiej-Curie 66

50-369 Wrocław

tel: 717 842 521

tel: 717 842 232

Alergologiczna Poradnia Przykliniczna

ul. M. Skłodowskiej-Curie 66

50-369 Wrocław

tel: 717 842 544

tel: 713 270 956

woj. kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 2

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

ul. Ujejskiego 75

85-168 Bydgoszcz

tel: 523 655 416

Alergoderm Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Jacek Gocki

ul. Jagiellońska 111 lok 3

85-027 Bydgoszcz

tel: 603 171 732

woj. lubelskie / Lublin

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Oddział Alergologii i Chorób Płuc

Aleja Kraśnicka 100

20-718 Lublin

tel: 815 374 771

brak ośrodków w woj. lubuskim
woj. łódzkie / Łódź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergologii

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

tel: 42 272 53 80

woj. małopolskie / Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Centrum Alergologii Klinicznej Środowiskowej

Poradnia Alergologiczna

ul. Botaniczna 3

31-503 Kraków

tel: 12 424 89 76

woj. mazowieckie / Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii,Alergologii i Immunologii Klinicznej
Poradnia Alergologii i Immunologii

Ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

tel: 261 816 585

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

tel: 261 8817 236

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. J.P. Brudzińskiego
Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii

Ul. Żwirki i Wigury 63A

02-091 Warszawa

tel: 22 317 94 19

woj. opolskie / Opole

Oddział Chorób Wewnętrznych

z Pododdziałem Alergologii – Uniwersytecki

Szpital Kliniczny w Opolu

al. W. Witosa 26

45-401 Opole

tel: 77 45 20 200

woj. podkarpackie / Rzeszów

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc

Poradnia Alergologiczna

ul. Rycerska 2

35-241 Rzeszów

tel: 17 861 14 21

woj. podlaskie / Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 Białystok

tel: 85 831 83 73

tel: 85 831 81 28

tel: 85 831 82 27

Poradnia Alergologiczna

ul. Waszyngtona 15A

15-276 Białystok

tel: 530 808 720

tel: 85 831 77 03

woj. pomorskie / Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Alergologii i Pneumonologii

Ul. Smoluchowskiego 17

(budynek Medycyny Nieinwazyjnej)

80-952 Gdańsk

tel: 58 584 43 00

Poradnia Pneumonologiczna

Ul. Smoluchowskiego 17

(budynek Medycyny Nieinwazyjnej)

80-952 Gdańsk

tel: 58 727 05 05

brak ośrodków w woj. śląskim
woj. świętokrzyskie / Chmielnik

Szpital Powiatowy Oddział Alergologiczny

ul. Kielecka 1-3

26-020 Chmielnik

tel: 41 354 21 36 wew. 104

woj. warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78

10-357 Olsztyn

Oddział Alergologiczno-Pulmonologiczny

tel: 89 532 29 24

Poradnia Alergologiczna

tel: 459 595 990

woj. wielkopolskie / Poznań

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

Zespół Poradni Specjalistycznych

ul. Szamarzewskiego 62

60-569 Poznań

tel: 61 66 54 200 (godz. 8-14)

tel: 61 66 54 228

tel: 61 66 54 259

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM
im. K. Marcinkowskiego

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

tel: 61 84 91 430

kom: 504 805 561

email: poradnia@skp.ump.edu.pl

woj. zachodniopomorskie / Szczecin

SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

Zakład Alergologii Klinicznej

Al. Powstańców Wlkp. 72

71-899 Szczecin

tel: 91 466 16 46