Oświadczenie dotyczące dostępności

CSL Behring pragnie zapewnić stronę internetową, która będzie dostępna dla wszystkich klientów i konsumentów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Stosowne udogodnienia

Osoby, które potrzebują stosownych udogodnień w celu uzyskania dostępu do materiałów i informacji na stronie internetowej CLS Behring (www.obrzekiHAE.pl), powinny przesłać wiadomość e-mail na adres: info.PL@cslbehring.com i przekazać nam informacje na temat charakteru wnioskowanego udogodnienia. Osoby te powinny podać dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, pod którymi można się z nimi skontaktować. W zależności od rodzaju wniosku wprowadzenie stosownego udogodnienia przez CSL Behring może wymagać czasu, dlatego prosimy o informację z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomoc techniczna

W przypadku gdy użytkownik z niepełnosprawnością będzie miał problemy z dostępnością naszej strony internetowej lub innej platformy cyfrowej, prosimy o powiadomienie nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info.PL@cslbehring.com. Kontaktując się z nami, należy określić charakter trudności związanych z dostępnością, w tym adres strony internetowej, która mogła je spowodować.

Informacje zwrotne

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były zawsze dostępne dla wszystkich klientów i konsumentów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli mają Państwo pomysły lub pytania dotyczące usług wsparcia dostępności w CSL Behring, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. komunikacji cyfrowej pod adresem e-mail: info.PL@cslbehring.com.