Jeśli pojawią się jakiekolwiek działania niepożądane podczas stosowania produktu leczniczego firmy CSL Behring, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

CSL Behring gromadzi informacje o niepożądanych działaniach swoich leków, w celu monitorowania bezpieczeństwa ich stosowania oraz przeprowadzania oceny i zgłaszania takich przypadków, odpowiednim organom regulacyjnym.

W Polsce pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane leków firmy CSL Behring powinni zgłaszać takie przypadki na adres qppv@apcinstytut.pl lub PhV−EEU@cslbehring.com.

POL- CRP – 0151